Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2019. május 7. napjától

Az Immunetec Proof Kft. (székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 83. D. ép. cg.: 16-09-018227) által nyújtott szolgáltatások keretében vagy értékesített termékek esetében megadott (személyes) adatok kezelésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.


Az Immunetec Proof Kft. adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléskor megadott (személyes) adatait az Immunetec Proof Kft. a jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából

a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy a(z) (személyes) adatok belföldön vagy külföldön továbbításra kerüljenek az Immunetec Proof Kft. tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére, azonban kizárólag a fenti említett célokkal összefüggésben. 

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Immunetec Proof Kft. a részére reklámanyagokat küldjön a megrendelés teljesítését követően is. Ha a Megrendelő a reklámanyagok küldését a jövőben nem k éri, ezt bármikor jelezheti az info@immunetec.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben vagy postai úton a

5000 Szolnok, József Attila út 83. D. ép. címre küldött levélben.

Az Immunetec Proof Kft. a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z)(személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé. Nem minősül illetéktelen harmadik személy részére történő adattovábbításnak a(z) (személyes) adatoknak az Immunetec Proof Kft. tulajdonában álló vagy az Immunetec Proof Kft. cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére történő adattovábbítás, vagy az Immunetec Proof Kft. tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére történő adattovábbítás, továbbá az Immunetec Proof Kft. üzleti partnerei részére történő adattovábbítás olyan esetekben, ami kor az üzleti partner terméke és/vagy szolgáltatása kerül az Immunetec Proof Kft. által értékesítésre vagy kapcsolódik az Immunetec Proof Kft. termékéhez és/vagy szolgáltatásához. A(z) (személyes) adatok megadásával a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a(z) (személyes) adatai továbbításra kerüljenek az Immunetec Proof Kft. tulajdonában álló vagy az Immunetec Proof Kft. cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére vagy az Immunetec Proof Kft. tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére a jelen Szabályzatban meghatározott cél érdekében, és ezen céllal összefüggésben.

A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes. Megrendelő bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni. A Megrendelő bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását vagy törlését az Immunetec Proof Kft.-nek postai úton a 5000 Szolnok, József Attila út 83. D. ép. címre küldött levélben, vagy az info@immunetec.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben. Az Immunetec Proof Kft. a Megrendelő által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai

célokból (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezeket az adatokat az Immunetec Proof Kft. kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megkereséshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó böngészője tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Immunetec Proof Kft. által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik” ) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t. A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltat ások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28.

napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit. Az Immunetec Proof Kft. teljes mértékben aláveti magát a GDPR rendelet minden szabályozásának.

Immunetec Proof Kft.